Home

De praktijk is weer geopend voor reguliere zorg! (Met een aantal restricties.)

 

Dit houdt in dat we ervoor hebben gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 

 

Alle mensen waarbij hun afspraak is geannuleerd zullen worden benaderd voor het maken van een nieuwe afspraak. Wilt u zelf een afspraak maken? Benader de praktijk dan nog steeds uitsluitend telefonisch. 

 

Bij het maken van een afspraak stellen we vooraf een aantal vragen: 

• Heeft u nu corona? 

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? 

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

• Bent u in thuisisolatie? 

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Indien het antwoord op een van deze vragen ‘ja’ is, stellen we de afspraak zoveel als mogelijk uit. 

 

Heeft u een afspraak in de praktijk? Dan hier nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. 

• Volg de aanwijzingen van ons personeel op. 

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

Iedereen die de praktijk betreedt vragen wij de handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u hierna niet meer uw gezicht of telefoon aan te raken. Wij meten uw temperatuur met een voorhoofdthermometer, waarbij wij een bovengrens van 37,5 graden Celsius aanhouden. 

In de wachtruimte en aan de balie proberen wij zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door het RIVM wordt geadviseerd. 

In de behandelkamer vragen wij u de mond 1 minuut te spoelen. Ook houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Heeft u vragen over de maatregelen die wij nemen in de praktijk? Of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer: 0228 525 621. Wij houden onze gebruikelijke telefonische bereikbaarheid aan (zie ook: De praktijk – Contact).

 

Buiten deze uren kunt u uitsluitend voor trauma of zeer ernstige spoedgevallen contact opnemen met de dienstdoende tandarts, via de meldkamer op telefoonnummer 0226 360 229.