De Praktijk

Contact

Tandartsenpraktijk Grootebroek

Het Voert 3-C

1613 KL Grootebroek

0228 - 525 621

info@tpgrootebroek.nl

 

Openingstijden:

Maandag                08:00 – 17:00 uur

Dinsdag                  08:00 – 17:00 uur

Woensdag             08:00 – 17:00 uur

Donderdag           08:00 – 17:00 uur

Vrijdag                    07:30 – 16:00 uur

 

Telefonisch bereikbaarheid:

 

Maandag                08:00 – 12:00 uur, 13:00-16:30 uur

Dinsdag:                 08:00 – 12:00 uur, 13:00-16:30 uur

Woensdag:             08:00 – 12:00 uur, 13:00-16.:30 uur

Donderdag:            08:00 – 12:00 uur, 13:00-1630 uur

Vrijdag:                  08:00– 12:00 uur

 

Spoedeisende hulp:

Voor spoedeisende hulp kunt u ons bereiken via bovenstaand telefoonnummer.

Heeft u pijn? Neem dan ’s ochtends zo spoedig mogelijk, bij voorkeur direct om 08:00 uur, contact met ons op. Wij proberen u dan dezelfde dag nog te helpen.

Na openingstijden en in het weekend hoort u via onze telefoonbeantwoorder hoe u in contact kunt komen met de dienstdoende tandarts (Tandartsenkring West-Friesland).

Deze dienst is uitsluitend voor patiënten aangesloten bij tandartsen uit de Tandartsenkring West-Friesland.

 

Bereikbaarheid:

De praktijk is zowel per auto als openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Het trein- en busstation (Bovenkarspel-Grootebroek) is op 550 meter afstand, dit is ongeveer tien minuten lopen.

Spoedgevallen

Heeft u pijn? Neem dan ’s ochtends zo spoedig mogelijk, bij voorkeur direct om 08:00 uur, contact met ons op. Wij proberen u dan dezelfde dag nog te helpen.

 

Voor ernstige tandheelkundige spoedgevallen tijdens onze openingstijden, kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0228 525 621.

 

Voor ernstige tandheelkundige spoedgevallen buiten onze openingstijden, kunt u ook contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer. Via onze telefoonbeantwoorder hoort hoe u in contact kunt komen met de dienstdoende tandarts (Tandartsenkring West-Friesland). Deze dienst is uitsluitend voor patiënten aangesloten bij tandartsen uit de Tandartsenkring West-Friesland.

Huisregels 

 • Bij binnenkomst

Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u zich te melden aan de balie, zodat wij weten dat u aanwezig bent.

 

 • Uw persoonlijke gegevens

U dient altijd een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben. Tevens bent u er zelf verantwoordelijk voor uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons door te geven.

 

 • Medische gegevens

Wij verzoeken u bij elke bezoek ons te informeren over uw medische gegevens, zoals: medicijngebruik, hart- en vaatziekten, infecties, zwangerschap, enz. Dit is in uw belang en het onze. Wij vragen u hiervoor jaarlijks een medische vragenlijst in te vullen, dit zijn wij verplicht van de gezondheidsinspectie.

 

 • Wachttijd

Uiteraard streven wij ernaar om iedereen op tijd te behandelen. Soms kan een behandeling langer duren dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken aan de balie.

 

 • Afspraken

In onze praktijk werken wij uitsluitend op afspraak en zonder open spreekuren. Dit houdt in dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie wordt gemaakt en geannuleerd. Als u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs geannuleerd moet worden door het ontstane tijdgebrek, met daarbij een rekening van de door ons ingeplande tijd.

 

 • Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit minimaal 24 uur van te voren (bij voorkeur telefonisch) te melden. Zegt u een afspraak niet tijdig af, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Hierbij houden we een richtlijn van €10,- per 10 minuten aan. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of het te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven bij onze praktijk.

Let op: Ook als u als gezin een afspraak heeft en een gezinslid komt niet mee zonder afmelding 24 uur van tevoren, zal de voor diegene gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

 • De rekening

De rekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Onze facturen worden verzorgd door Infomedics, kijk voor meer informatie of vragen over uw rekening eens op: www.infomedics.nl

 

 • Klachten

Wanneer u niet tevreden bent met een behandeling of over de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij meteen iets voor u betekenen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan geven dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen een termijn van zes weken, op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot: De klachtencommissie KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel: 030-6076276.

 

 • Uw eigendommen

Waak in de praktijk zelf over uw eigendommen en laat uw eigendommen niet onbeheerd achter. Tandartsenpraktijk Grootebroek is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen.

 

 • Tot slot

Om voor beide partijen een voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u regelmatig de praktijk bezoekt. Over het algemeen adviseren wij volwassenen en kinderen tweemaal per jaar een periodieke controle te laten uitvoeren. In overleg kan dit aantal verhoogd of verlaagd worden.

Om uw gebit zo lang mogelijk in een goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

 

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Tarieven

Per 1 januari 2023 zijn de tarieven weer opnieuw vastgesteld door de overheid. Er gelden dus maximale vaste tarieven.

Voor de tarieven kunt u kijken op deze website:

 https://www.tandarts.nl/mondzorg/tandartstarieven/tandartstarieven-2023

Heeft u een klacht?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist on onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

 

Indien we gezamenlijk niet tot en voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan deze klachtenregeling zijn voor u geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

 

 • Bemiddeling

Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaat, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

 

 • Formele klachtbehandeling

Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

 

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatieput (TIP, telefoonnummer: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door de beroepsorganisatie KNMT.

Vacatures

Wij hebben op dit moment geen openstaande vacatures.

 

Contactinformatie

Tandartsenpraktijk Grootebroek
E-mail: info@tpgrootebroek.nl
Telefoon: 0228- 525 621
Adres: Het Voert 3-C
Postcode: 1613 KL